Minden termék rendelésre készül NEKED!

contact@ancyshop.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Szolgáltató adatai

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján ancyshop.hu, ancyshop.com és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: ancyshop.hu

 • A szolgáltató neve: Czirok Anikó E.V.
 • A szolgáltató székhelye: 2049 Diósd Határ u. 29.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@ancyshop.com
 • Adószáma: 60550037-1-33
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszáma: +36 205651526
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: 
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Unas Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14, 9400 unas@unas.hu
Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. 09 hó 21 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél törekszünk hogy a képek a valóságnak megfelelően mutassák be a termékeket, de ennek ellenére eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról.

Rendelés menete

4.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

Bankkártyás fizetés a OTP SimplePay rendszerén keresztül
PayPal fizetés

4.5.2. Szállítási költség:

Szállítási díjtáblázat szerint.

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ettől eltérő kézbesítést szeretne a vevő, akkor a kézbesítést csak hanyományos postai levélként vagy csomagként vállaljuk.

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben 8-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás joga

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállás joga hosszabbodik a megrendelésétől számított 30 napra, amennyiben ez az idő hosszabb, mint az átvételtől számított 14 nap, vagy amennyiben az átvétel pontos időpontja nem állapítható meg.

1.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

1.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

1.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

1.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve az eredeti szállítási díjat is.

1.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

1.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

1.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
1.12.
1.13. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

1.14. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

1.15. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

1.16. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

1.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.19. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

1.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Jótállás, Termékszavatosság

Kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

7.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Vegyes Rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen az oldalon.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

1. Ki kezeli az adatait

A szolgáltató neve: Czirok Anikó Éva E.V. (a továbbiakban Ancyshop, mi, vagy cégünk)
A szolgáltató székhelye: 2049 Diósd, Határ u. 29.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@ancyshop.com
Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 60550037-1-33
Telefonszáma: +36205651526
A szolgáltató nem jelölt ki külön adatvédelmi biztost

2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről

Amelyekret Ön ad meg számunkra:

 • az oldalon regisztrációval
 • az oldalon vásárlással
 • hírlevélre feliratozással
 • közösségi média oldalaink követésekor

Amelyeket automatikusan gyűjtünk Önről miközben navigál a weboldalunkon vagy használja szolgáltatásainkat, olvassa e-mailjeinket:

 • technikai információk (pl IP cím, böngésző, operációs rendszer stb.)
  milyen termékekre és ajánlatokra kattintott rá az e-mailjeinkben és a weboldalunkon
 • információk, amiket a közösségi média használatakor közvetve juttat el hozzánk

Információk, miket harmadik féltől kapunk:

 • információk azoktól a harmadik felektől, akikkel kapcsoltba lép ahhoz, hogy a szolgáltatásunkat használja (pl bankszámlaszámát látjuk banki átutalás esetében, a PayPal redelekészünk bocsátja az adatit stb)

3. Sütik/cookie-k a weboldalon

Weboldalunkon sütiket/cookie-kat használunk. Bővebben erről a süti kezelési tájékoztatónkban olvashat.

4. Hol tároljuk az adatait?

 • cégünk kizárólagos használatában álló irodánk és műhelyünk számítógépein
 • weboldalunk és az ahhoz kapcsolódó adatbázis (a vásárlók adataival) magyarországi elhelyezésű szerveren található
 • elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe
 • A Google Analytics és a Mailchimp (hírlevélküldő) szolgáltatásához ezen adatfeldolgozók szerverein tároljuk adatait

Hogyan védjük az adatait

Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, a hitelessége és hitelesítése biztosított, a változatlansága igazolható, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében technikai megoldásokat alkalmazunk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelés során megőrizzük a titkosságot (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.)

Mennyi ideig tároljuk adatait

A webshopban megadott adatait mindaddig kezeljük, ameddig az utolsó leadott megrendelésétől számított elévülési idő le nem jár.
A direkt marketing célú adatkezelés esetében az adatkezelés mindaddig tart, amíg vissza nem vonja hozzájárulását.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja (illetve milyen adatot tárolunk)

Online vásárlás esetében

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg a megrendeléskor, akkor az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ezeket az adatokat tároljuk ebben az esetben:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Vásárlási előzmények

Az adatkezelés jogalapja, hogy a megrendelést kezelhessük és kézbesíthessük Önnek (szerződés teljesítése). Adatait addig kezeljük, amíg a megrendelésétől számított elévülési idő le nem jár.

Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, akkor az adatokat mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk és nem törli azokat.

Jogi kötelezettségünk, hogy a személyes adatai felhasználásával vásárlásairól számlát állítsunk ki, és ezeket 5 évig tároljuk.

Termék értékelésekor a weboldalon

A felhasználók értékelhetik a weboldalon a termékeket. A termék értékeléséhez meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az értékeléskor biztonsági okokból eltároljuk az értékelő IP címét. Spam ellenőrzés céljából a hozzászólásokat az Akismet szolgáltatása szűri.

Ezeket az adatokat tároljuk ebben az esetben:

 • Név
 • Email cím
 • IP cím

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, és törlési kérelemig tároljuk az adatokat.

Hírlevélre feliratkozáskor

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy tájékoztatót küldjünk akcióinkról, újdonságainkról, eseményeinkről.

Ezeket az adatokat tároljuk ebben az esetben:

 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Melyik hírlevelet nyitotta meg, milyen linkekre kattintott

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, és addig tároljuk az adatokat amíg vissza nem vonja hozzájárulását, melyre minden kiküldött e-mailünkben talált tájékoztatót.

A weboldalunk használatakor

Ezeket az adatokat tároljuk ebben az esetben:

 • Hogyan navigál és kattint az oldalon
 • Vásárlási előzmények

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, és a sütik lejáratáig vagy a felhasználó általi törlésig tároljuk az adatokat.

Az ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatbalépéskor

Személyes adatait felhasználjuk panaszai kezeléséhez, és a vásárlással vagy termékekkel kapcsolatos garanciális ügyintézéshez e-mailen, csevegés funkcióval, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel, ha rendelésével probléma adódik.

Ezeket az adatokat tároljuk ebben az esetben:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Vásárlási előzmények
 • Rendelési előzmények
 • Fizetési előzmények
 • Korábbi kommunikáció az ügyfélszolgálattal

Az adatkezelés jogalapja a cégünk jogos érdekén alapul és az adatközléstől számított öt év elteltével töröljük őket.

6. Milyen partnereknek továbbítjuk személyes adatait?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a cégünk teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé. Ilyen partnereink logisztikai, szállítási és kézbesítési szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók, pénzügyi szervezetek, csalás ellen küzdő szervezetek, technológiai szolgáltatók.

Ezek a partnereink:

Számlázás:
KBOSS.hu Kft.,
székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
web: szamlazz.hu
email: info@szamlazz.hu
adatvédelmi nyilatkozat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Szállítás, logisztika:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Kapcsolat:https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg?subject=
98.806
Web:gls-hungary.com
E-mail:info@gls-hungary.com
Adatkezelési tájékoztató:https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Banki műveletek:

OTP Bank Nyrt.
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
web: otpbank.hu
adatkezelési tájékoztató:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
adatkezelési tájékoztató:https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_IE

Táhelyszolgáltató:

UNAS Online Kft.
székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
web: unas.hu
email :unas@unas.hu

Levelezés:

Google Inc. (Gmail)
Mountain View, California, USA
web: gmail.com

Intornet Kft.
székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2.
adószám: 13127600-2-41
web: intronet.hu
email :info@intronet.hu

Direkt Marketing:

MailChimp (Hírlevélküldés)
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
web: mailchimp.com
email: privacy@mailchimp.com
adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.22113529.333106038.1525779636-
1635055062.1467892014

Google Inc (Google Analytics)
Google Inc., Mountain View, California, USA
web: https://analytics.google.com

Facebook Inc. (Facebook Pixel)
Menlo Park, California, USA

Az EU-n kívülre továbbított adatok

Az EU-n kívül kizárólag az Egyesült Államokba továbbítunk adatokat. Az EU és az USA között 2016. augusztus 1-e óta van érvényben az “Adatvédelmi Pajzs” elnevezésű megállapodás, ami az USÁ-ba továbbított adatok biztonságát szabályozza és garantálja. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en)

Kizárólag olyan USA székhelyű adatfeldoglozókkal dolgozunk, akik biztosítják az adatai tökéletes védelmét, és megfelelnek az Európai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek.

7. Mik az ön jogai

Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk, és személyes adatait e-mailben elküldjük.
Kérelmére a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást adunk. A téjékoztatás ingyenes.

Hordozhatósághoz való jog:
Önnek jogában áll kérni, hogy a számunka megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.

A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.
A törléshez való jog:
Jogában áll bármely általunk kezelt személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:

 • megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
 • folyamatban lévő ügye van az ügyfélszolgálatunkkal
 • rendezetlen tartozása van felénk
 • az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
 • ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk a jogszabélyokban előírt ideig

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely cégünk jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. A direkt marketingről lemondáshoz kövesse az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailjeinkben.

A kortlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy cégünk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben cégünk jogos érdeke alapján, cégünk korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátozzuk az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha cégünknek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha adatvédelmi incidens történik és az magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, akkor késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről.

8. Hogyan gyakorolhatja a jogait

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük a contact@ancyshop.com.hu email címen.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel keresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

9. Vegyes rendelkezésekLinkek más weboldalakra

A jelen Weboldal egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ha ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattintasz, vedd figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak.
Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival, azok tartalmával kapcsolatban.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

Definíciók, magyarázatok

Alább olvashatja az adatvédelmi tájékoztatónkban előforduló kifejezések magyarázatát, definícióját.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is az adatok feldolgozását végzi.